Συμμόρφωση των Επιχείρησεων με τον ΓΚΠΔ (GDPR)

Η αποτελεσματική Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ), πέραν της νομικής πτυχής της νομοθεσίας, απαιτεί περισσότερα. αμία συγκατάθεση ή νομική συμφωνία δεν μπορεί να επιτύχει 100% Συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ. Αυτό επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση από τις διαρροές δεδομένων πολλών εταιρειών στην Κύπρο και ανά το παγκόσμιο, στις οποίες επιβάλλονται υψηλά πρόστιμα και ανακοινώνονται στα μέσα μαζική ενημέρωσης.

Ο ΓΚΠΔ αποτελεί ΠΛΑΙΣΙΟ Συμμόρφωσης για την ιδιωτικότητα το οποίο αποτελείται απο τους εξείς πυλώνες:

  1. Τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  2. Τις ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  3. Τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
  4. Την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Πυλώνας #1: Οι νομικές ευθύνες της εταιρείας σας έναντι των φυσικών προσώπων.
Πυλώνας #2: Η φυσική και εικονική υποδομή της επιχείρησής σας που υποστηρίζει την προστασία των δεδομένων των ατόμων.
Πυλώνας #3: Ο χάρτης που πρέπει να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν οι εργαζόμενοί σας, οι συνεργάτες σας και οποιοσδήποτε ασχολείται με τα προσωπικά δεδομένα που κατέχετε, προκειμένου να τα προστατεύσετε.

 

Πυλώνας #4: Το προσωπικό θεωρείται πάντα ένα αδύναμο σημείο στην προστασία δεδομένων, κυρίως λόγω λαθών. Μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης μπορείτε να τους μετατρέψετε στον μεγαλύτερό σας σύμμαχο για την προστασία των δεδομένων των ατόμων.

 

Το πλαίσιο των υπηρεσιών μας καλύπτει όλους τους προαναφερθέντες πυλώνες, καθώς και μέτρα που θα βελτιώσουν όχι μόνο τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, αλλά και την προστασία του οργανισμού από κυβερνοεπιθέσεις και φυσικές επιθέσεις, τις παραβιάσεις δεδομένων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των λαθών των εσωτερικών στελεχών.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι η αποφυγή του εφέ ντόμινο από μια επίθεση και των υψηλών προστίμων του ΓΚΠΔ σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, με τη χρήση του αποκλειστικού μοντέλου μας CRIATM; Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε βασιζόμενο στην διασφάλιση εμπιστευτικών πληροφοριών και πρότυπα ασφαλείας κατηγορίας κρίσιμων υποδομών.

Η ομάδα μας για τον ΓΚΠΔ, αποτελείται από Διαπιστευμένους Επιχειρηματικούς Συμβούλους, Συμβούλους Στρατηγικής Ασφαλείας, Ειδικούς στη Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων και Δεδομένων και Νομικούς Συμβούλους, που εξειδικεύονται σε Συμβάσεις και Συμφωνίες, που εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προκειμένου να προσφέρουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο συμμόρφωσης και να διασφαλίσουν την προστασία των επιχειρήσεων από τα πρόστιμα του ΓΚΠΔ καθώς επίσης και να διατηρήσουν το κύρος των επιχειρήσεων, το οποίο είναι ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ.

Αυτή η υπηρεσία παρέχεται σε συνεργασία με την

Learn the secrets to keeping your company and your future secure

 

Gain Instant Access to our Free Webinar Now!

 

 

Privacy Policy: We hate spam and promise to keep your email address safe. 

 

You have Successfully Subscribed!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Share This